AKADEMİK PERSONEL

BOTANİK

 
 

  

 

Prof. Dr. Abdullah KAYA

Çalışma Alanı  Makromantar Sistematiği
E-Posta  kayaabd@kmu.edu.tr
Telefon / Fax 0 338 226 21 51  (Ofis: 3823 - 2156) / 0 338 226 21 16
Kişisel Web Sayfası http://blog.kmu.edu.tr/akaya/

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Buğrahan EMSEN

Çalışma Alanı  Botanik
E-Posta  bemsen@kmu.edu.tr
Telefon / Fax 0 338 226 21 51 (Ofis: 3825) / 0 338 226 21 16
Kişisel Web Sayfası http://blog.kmu.edu.tr/bemsen/

 

 
 

 

 

 

 

Arş. Gör. Burak SÜRMEN

Çalışma Alanı Botanik
E-Posta buraksurmen@kmu.edu.tr
Telefon / Fax 0 338 226 21 51 / 0 338 226 21 16
Kişisel Web Sayfası ÖYP kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

 

HİDROBİYOLOJİ

 
 

   

 

Arş. Gör. Dr. Muhammet DOĞAN

Çalışma Alanı
  • Bitki Biyoteknolojisi
  • Bitki Moleküler Biyolojisi
  • Fitoremediasyon
  • Bitki Doku Kültürü
  • Su Bitkileri
E-Posta  mdogan@kmu.edu.tr
Telefon / Fax 0 338 226 21 51 (Ofis: 3831) / 0 338 226 21 16
Kişisel Web Sayfası  Akademik Özgeçmiş - CV

  

 

EKOLOJİ ve ÇEVRE BİYOLOJİSİ

 
 

 

 

 

 

Arş. Gör. Pelin ACAR

Çalışma Alanı Ekoloji ve Çevre Biyolojisi
E-Posta pelinkeske@kmu.edu.tr
Telefon / Fax 0 338 226 21 51 / 0 338 226 21 16
Kişisel Web Sayfası 35. madde kapsamında Ortadoğu Teknik Üniversitesinde, Fen Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü eğitimine devam etmektedir.
 

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

 

 
 

Doç. Dr. Gökhan SADİ

Çalışma Alanı Gen ve protein ekspresyonu düzenleme mekanizması, miRNA profilleme, Çeşitli hastalıklarda miRNA'ların görevleri
E-Posta sadi@kmu.edu.tr    
Telefon / Fax 0 338 226 21 15 (Ofis: 2111) / 0 338 226 21 16
Kişisel Web Sayfası blog.kmu.edu.tr/gsadi

 

 
 

 

 

 

 

Arş. Gör. Oğuzhan KARAOSMANOĞLU

Çalışma Alanı  Moleküler Biyoloji ve Genetik
E-Posta  karaosmanoglu@kmu.edu.tr
Telefon / Fax 0 338 226 21 51 / 0 338 226 21 16
Kişisel Web Sayfası ÖYP kapsamında Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

 

TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ

 
 

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Aytaç KOCABAŞ 

Çalışma Alanı  Temel Mikrobiyoloji ve Endüstriyel Mikrobiyoloji
E-Posta  aytackocabas@kmu.edu.tr
Telefon / Fax 0 338 226 21 51 (Ofis: 3822) / 0 338 226 21 16
Kişisel Web Sayfası  www2.kmu.edu.tr/~aytackocabas

 

 
 

 

 

 

 

Arş. Gör. Suzan ŞAHİN DOĞAN

Çalışma Alanı  Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji
E-Posta  
Telefon / Fax 0 338 226 21 51 (Ofis: 3830)/ 0 338 226 21 16
Kişisel Web Sayfası  

 

 
 

 

 

 

 

Arş. Gör. Muhammed Hasan AKYIL

Çalışma Alanı  Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji
E-Posta  m.hasanakyil@kmu.edu.tr
Telefon / Fax 0 338 226 21 51 / 0 338 226 21 16
Kişisel Web Sayfası ÖYP kapsamında Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

  

 
 

 

 

 

 

Arş. Gör. Kübra ERKAN

Çalışma Alanı  Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji
E-Posta  kerkan@kmu.edu.tr
Telefon / Fax 0 338 226 21 51 / 0 338 226 21 16
Kişisel Web Sayfası ÖYP kapsamında Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

 

 
 

 

 

 

 

Arş. Gör. Mustafa ÇİÇEK

Çalışma Alanı  Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji
E-Posta  mustafacicek@kmu.edu.tr
Telefon / Fax 0 338 226 21 51 / 0 338 226 21 16
Kişisel Web Sayfası 35. madde kapsamında Ortadoğu Teknik Üniversitesinde, Fen Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

 

ZOOLOJİ

 
 

 

Arş. Gör. Mehmet Kürşat ŞAHİN

Çalışma Alanı Zooloji
E-Posta mkursatsahin@kmu.edu.tr
Telefon / Fax 0 338 226 21 15 / 0 338 226 21 16
Kişisel Web Sayfası ÖYP kapsamında Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü eğitimine devam etmektedir.